Flaga Unii EuropejskiejUnia Europejska Zobacz projekt
Projekt europejski

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, II Etap

Logotypy UE: Fundusze Europejskie, Polska Wschodnia; Rzeczpospolita Polska; PARP; Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy STARE DREWNO Sp. z o. o. poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”;.

Okres realizacji projektu: 01/06/2019–31/10/2020.

Całkowita wartość projektu: 5 111 880.00 PLN.

Kwota dofinansowania z UE: 2 878 000.00 PLN.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych  strategii wzorniczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

  • Zakup środków trwałych i usług doradczych.
  • Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.
  • Wzrost przychodów.
  • Zmniejszenie kosztów produkcji nowych produktów.
  • Optymalizacja zysku.
Wróć do strony głównej